+ CATEGORY

사진Blog 담배와 커피™ (1664)
NATURE (919)
TRAVEL DIARY (309)
PROJECT SERIES (274)
PHOTO STORY (86)
HISTORY (76)

+ CALENDER

«   2019/01   »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

+ TAG LIST

Tistory Cumulus Flash tag cloud by BLUEnLIVE requires Flash Player 9 or better.

2018.03.16 06:30

 

[ 비가 내린다 ]

무슨 비가 하루 종일 내린다. 하염없이
봄비일까, 겨울비일까


자세히 보니... 눈물이었다


 

'NATURE > SENSIBILITY' 카테고리의 다른 글

겨울 이별  (0) 2018.03.21
셔터는 눌렀지만...  (0) 2018.03.19
눈물  (0) 2018.03.16
다시 봄이다  (0) 2018.03.15
jonghong Park  (0) 2018.02.15
수동적 감정  (0) 2018.02.14
트랙백 :0 / 댓글 0 /