+ CATEGORY

사진Blog 담배와 커피™ (1662)
NATURE (914)
TRAVEL DIARY (311)
PROJECT SERIES (274)
PHOTO STORY (86)
HISTORY (77)

+ CALENDER

«   2018/03   »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

+ TAG LIST

Tistory Cumulus Flash tag cloud by BLUEnLIVE requires Flash Player 9 or better.

2018.01.26 14:28

 

[ 빈 말 | 속절없고 부질없다 ]

세월은 빈 말처럼 흘러 간다


 

'NATURE > SENSIBILITY' 카테고리의 다른 글

우물가의 소녀들  (0) 2018.02.12
10년 뒤에는...  (0) 2018.02.02
빈 말  (0) 2018.01.26
노인의 시간  (0) 2018.01.22
인연  (0) 2018.01.19
눈동자  (0) 2018.01.16
트랙백 0 / 댓글 0 /